For corporate info click here

Valberedningens ändrade förslag till årsstämman 2020 avseende arvoden till styrelsen

pressmeddelande 2020-03-24 17:00

Mot bakgrund av den osäkerhet som råder med anledning av covid-19 har valberedningen för JM AB beslutat att ändra sitt förslag till årsstämman innebärande att styrelsearvodena inte ska höjas utan valberedningen föreslår oförändrade arvoden för ordinarie ledamot, styrelsens ordförande och för styrelsens utskott.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder