For corporate info click here

Finansinspektionen anser att JM ska konsolidera bostadsrättsföreningar i sin koncernredovisning enligt IFRS

pressmeddelande 2020-05-20 08:59

Finansinspektionen har idag meddelat beslut avseende JMs årsredovisning för 2017 med innebörden att de bostadsrättsföreningar som JM utvecklar inte ska anses vara självständiga ur ett IFRS-perspektiv och att de därför redovisningsmässigt ska konsolideras i JMs koncernredovisning. Någon sanktionsavgift har inte kommit ifråga.

JM kommer att analysera Finansinspektionens beslut och återkommer med bolagets ställningstagande.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder