For corporate info click here

JM förvärvar byggrätter i Malmö

pressmeddelande 2020-06-17 15:00

JM har tecknat ett överlåtelseavtal med Wihlborgs Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Torrdockan 7 vid Dockplatsen i Malmö. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan som för JM möjliggör utveckling av cirka 170 bostäder och 700 kvm kommersiell yta.

Tillträde och betalning sker under det tredje kvartalet 2020. Affären uppgår till 110 mkr och kommer att redovisas i balansräkningen inom affärssegment JM Bostad Riks under andra kvartalet 2020.

– Det är glädjande att få vara delaktig i den fortsatta utvecklingen av Dockan. Kvarteret har ett fantastiskt läge mellan hamnbassäng och marina som ger oss möjlighet att utveckla mycket attraktiva bostäder, säger Lau Borch, regionchef JM region syd.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder