For corporate info click here

Förändring i JMs koncernledning

pressmeddelande 2020-01-21 09:30

Helena Söderberg, HR-direktör, har sagt upp sig på egen begäran.

Efterträdare till Helena kommer att meddelas separat där rekryteringsprocessen startas omgående. Helena kvarstår i sin befattning till juli 2020.

– Helena började som HR-direktör på JM och medlem i koncernledningen 2010 och hon har spelat en viktig roll i att utveckla vårt arbete med HR. Hennes insatser har haft väsentlig betydelse för koncernens utveckling under en längre tid. Samtidigt kan jag konstatera att vi har bra förutsättningar att med kontinuitet leda det fortsatta HR-arbetet på JM, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-01-21 kl. 09:30 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder