For corporate info click here

Mikael Åslund ny affärsenhetschef för JM Fastighetsutveckling

pressmeddelande 2020-04-29 10:00

Mikael Åslund tillträder befattningen och tar samtidigt plats i JMs koncernledning per den 1 maj 2020.

Affärsenheten JM Fastighetsutveckling är JMs enhet för utveckling av hyresrätter, vård- och omsorgsboende, kommersiella lokaler samt JM@home. Han kommer även att ansvara för Stockholm förvärv. Mikael har lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och har jobbat på JM i 20 år. Under de senaste 11 åren har han med framgång varit regionchef för JMs verksamhet inom regionen Stockholm stad.

– Jag är mycket glad att vi genom Mikael får en utmärkt person att axla ansvaret för JMs affärsenhet Fastighetsutveckling. Mikaels långa erfarenhet av såväl JM som vår affär innebär god kontinuitet för verksamheten framåt, säger VD och koncernchef Johan Skoglund.

Pär Vennerström, som hittills haft ansvaret för både affärsenhet JM Bostad Stockholm och affärsenhet JM Fastighetsutveckling, kvarstår som affärsenhetschef JM Bostad Stockholm och fortsätter att ingå i JMs koncernledning.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-04-29 kl. 10:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder