For corporate info click here

Delårsrapport januari – mars 2020

pressmeddelande 2020-04-28 08:00

STABIL UTVECKLING UNDER FÖRSTA KVARTALET

Intäkterna ökade till 3 814 mkr (3 669) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 3 768 mkr (3 719).

Rörelseresultatet ökade till 483 mkr (313)[1)]. Rörelsemarginalen ökade till 12,7 procent (8,5). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 491 mkr (506) och rörelsemarginalen till 13,0 procent (13,6).

Resultatet före skatt ökade till 462 mkr (291). Resultat efter skatt ökade till 364 mkr (228).

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 23,3 procent (18,4). Resultatet per aktie under första kvartalet ökade till 5,20 kronor (3,30).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 188 mkr (468).

Antal sålda bostäder ökade till 805 (667) och produktionsstarterna ökade till 637 (406).

[1)] Resultatet inkluderade engångskostnaden för avveckling av husverksamheten (Region Hus) inom JM Entreprenad
om ‒180 mkr redovisad under det första kvartalet 2019.

 

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-04-28 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder