For corporate info click here

Pressmeddelanden 2020


 • Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2021

  pressmeddelande 2020-09-09 09:00

  Enligt den gällande instruktionen för Valberedningen i JM AB ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 utses per den 31 juli 2020 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot

 • Delårsrapport januari – juni 2020

  pressmeddelande 2020-07-14 08:00

  STABILITET I DEN SVENSKA BOSTADSAFFÄREN

 • JM förvärvar byggrätter i Södertälje, Stockholm

  pressmeddelande 2020-06-24 08:00

  JM har tecknat avtal med Södertälje kommun om förvärv av fastigheten Karleby 4:1 m. fl. i Södertälje, Stockholm. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan och förvärvet möjliggör utveckling av cirka 450 bostäder

 • JM förvärvar byggrätter i Malmö

  pressmeddelande 2020-06-17 15:00

  JM har tecknat ett överlåtelseavtal med Wihlborgs Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Torrdockan 7 vid Dockplatsen i Malmö. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan som för JM möjliggör utveckling av cirka 170 bostäder och 700 kvm kommersiell yta

 • Förändring i JMs koncernledning

  pressmeddelande 2020-06-05 14:01

  Anders Wimmerstedt tillträder som ny affärsenhetschef för JM Entreprenad fr o m 1 juli 2020. Tillförordnad affärsenhetschef Sören Bergström har därmed fullföljt sitt uppdrag att ställa om JM Entreprenad till renodlad anläggningsverksamhet och lämnar samtidigt koncernledningen

 • JMs första Smarta kvadrat-projekt

  pressmeddelande 2020-05-28 09:50

  Under 2017 lanserade JM boendekonceptet Smarta kvadrat. Kvarteret IQ i Linero, Lund är JMs första Smarta kvadrat-projekt och är nu säljstartat

 • JM överklagar Finansinspektionens beslut om konsolidering av bostadsrättsföreningar

  pressmeddelande 2020-05-26 12:09

  Finansinspektionen har, som redan kommunicerats, per 2020-05-20 meddelat beslut avseende JMs årsredovisning 2017 med innebörden att de bostadsrättsföreningar som JM utvecklar inte ska anses vara självständiga ur ett IFRS-perspektiv och att de därför redovisningsmässigt ska konsolideras i JMs koncernredovisning. JM delar inte FIs bedömning utan ser det principiellt angeläget att frågan blir ytterligare belyst genom prövning i domstol och kommer därför att överklaga FIs beslut

 • Malin Lundgren ny HR-direktör

  pressmeddelande 2020-05-25 11:00

  Malin Lundgren har utsetts till ny HR-direktör i JM. Hon får ansvaret att leda koncernens HR-organisation.  Malin tillträder tjänsten senast den 19 november 2020 och kommer att ingå i JMs koncernledning

 • Finansinspektionen anser att JM ska konsolidera bostadsrättsföreningar i sin koncernredovisning enligt IFRS

  pressmeddelande 2020-05-20 08:59

  Finansinspektionen har idag meddelat beslut avseende JMs årsredovisning för 2017 med innebörden att de bostadsrättsföreningar som JM utvecklar inte ska anses vara självständiga ur ett IFRS-perspektiv och att de därför redovisningsmässigt ska konsolideras i JMs koncernredovisning. Någon sanktionsavgift har inte kommit ifråga

 • Mikael Åslund ny affärsenhetschef för JM Fastighetsutveckling

  pressmeddelande 2020-04-29 10:00

  Mikael Åslund tillträder befattningen och tar samtidigt plats i JMs koncernledning per den 1 maj 2020

Jämför bostäder