For corporate info click here

JM Entreprenad säljer fastighet i Sollentuna, Stockholm

pressmeddelande 2019-11-25 08:00

JM Entreprenad har avtalat om försäljning av fastigheten Eldhavet 1. Affären uppgår till 24 mkr.

Fastigheten är belägen inom Norrsätra Verksamhetsområde i Sollentuna kommun, cirka 20 km norr om centrala Stockholm. Tillträde för köparen sker, och likvid erhålls, under det fjärde kvartalet 2019. Försäljningen medför ett positivt resultat om 7 mkr som kommer att redovisas som resultat av fastighetsförsäljning under det fjärde kvartalet 2019 inom affärssegment JM Entreprenad.

Försäljningen av fastigheten är ett led i vidareutvecklingen av fastigheterna inom Norrsätra tillsammans med Sollentuna kommun.

– Fastigheten utgör vårt sista innehav inom området som nu lämnas över till ny ägare som sedan tidigare sett stor potential för området och som vi fört dialog med under en tid, säger Sören Bergström, VD för JM Entreprenad.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-11-25 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder