For corporate info click here

JM säljer fastigheter i Skien och Röyken, Norge

pressmeddelande 2019-03-18 09:00

JM har avtalat om försäljning av fastigheten Morbergtoppen i Röyken kommun och fastigheten Tollnes i Skien kommun. Affären uppgår till 71 mkr.

Fastigheterna är belägna i Röyken kommun, söder om Slemmestad samt i Tollnes kommun utanför Skien. Affären är i linje med JMs strategiska inriktning att fokusera på större tillväxtorter. Tillträde för köparen sker, och dellikvid erhålls, under det första kvartalet 2019. Återstående likvid erhålls under det andra kvartalet 2019. Försäljningen medför ett positivt resultat om 38 mkr och kommer att redovisas som resultat av fastighetsförsäljning under det första kvartalet 2019 inom affärssegment JM Utland.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-03-18 kl. 09:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder