For corporate info click here

JM förvärvar fastighet i Trondheim, Norge

pressmeddelande 2019-03-26 08:00

JM förvärvar fastighet centralt i östra Trondheim. Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör utveckling av cirka 170 bostäder.

Affären uppgår till cirka 90 mkr och kommer att redovisas under det första kvartalet 2019 inom affärssegment JM Utland. Likviden kommer att erläggas under det andra kvartalet. Fastigheten ligger vid Brundalen/Charlottenlund, centralt i östra Trondheim som är en del av ett större utvecklingsområde, Granås Öst. Där kommer det att byggas totalt cirka 800 bostäder. Fastigheten har bra kommunikationer och nära till skola.

– Med detta förvärv får vi ett bra fotfäste i Trondheim. Vi planerar försäljningsstart för JMs projekt vid Granås Öst, Strindalia, redan till sommaren. Det ska bli roligt att komma igång med våra första projekt. Detta blir också Trondheims första Svanenmärkta bostäder på marknaden säger Thomas Börnich, regionchef JM Norge region vest.

JM miljömärker alla nya bostäder i Sverige, Norge och Finland med Svanen. JM är därmed det första nordiska byggbolag som genomgående Svanenmärker produktionen av egna bostäder.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-03-26 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder