For corporate info click here

JM förvärvar fastighet i Drammen, Norge

pressmeddelande 2019-03-20 09:00

JM förvärvar en centralt belägen fastighet i Gulskogen, Drammen utanför Oslo. Fastigheten har en lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör utveckling av 230 bostäder.

Affären uppgår till cirka 180 mkr och kommer att redovisas under det första kvartalet 2019 inom affärssegment JM Utland. Likviden kommer att erläggas under det tredje kvartalet 2019. Den förvärvade fastigheten ligger centralt i Gulskogen, Drammen, nära både Gulskogen köpcentrum, skola samt buss- och tågstation. Försäljningsstart är planerad till våren 2020.

– Fastigheten har ett fint läge i Gulskogen med gångavstånd till köpcentrum och bra kommunikationer. Nu pågår också en utbyggnad av tågstationen med en ny ändhållplats för Flytoget vilket kommer att bli bra för de nya bostäderna. Detta förvärv är strategiskt och ger en bra grund för flera års försäljning och produktion i Drammen, säger Svein Sundby, regionchef JM Norge region syd.

JM miljömärker alla nya bostäder i Sverige, Norge och Finland med Svanen. JM blir därmed det första nordiska byggbolag som genomgående Svanenmärker produktionen av egna bostäder.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-03-20 kl. 09:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder