For corporate info click here

Årsstämman i JM AB 2019 avseende ordförande och styrelseledamöter

pressmeddelande 2019-01-15 13:00

Valberedningen i JM AB har beslutat att föreslå årsstämman 2019 följande beträffande styrelsens sammansättning.

Antal ledamöter i styrelsen: sju ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Persson som ordförande i styrelsen. Valberedningen föreslår vidare omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Olav Line, Eva Nygren och Thomas Thuresson samt nyval av Kerstin Gillsbro och Annica Ånäs. Kia Orback Pettersson och Åsa Söderström Winberg har avböjt omval.

Kerstin Gillsbro är civilingenjör och är sedan 2011 vd för Jernhusen AB. Innan dess var Kerstin Gillsbro verksam inom NCC, senast som vd för NCC Boende AB. Kerstin Gillsbro är styrelseledamot i Stena Fastigheter AB och Christian Berner Tech Trade AB, ledamot av Förtroenderådet SNS, samt ledamot av Sweden Green Building Council.

Annica Ånäs är jurist och civilekonom. Annica Ånäs är sedan 2016 vd för Atrium Ljungberg AB där hon tidigare var CFO. Annica Ånäs har tidigare bland annat också varit CFO på Hemsö AB och revisor på Deloitte samt har erfarenhet från olika styrelseuppdrag såsom exempelvis det börsnoterade finska fastighetsbolaget Technopolis Oyj.

Valberedningens övriga förslag kommer att anges i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen för JM AB är sammansatt enligt följande:

· Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder
· Daniel Kjørberg Siraj, OBOS BBL
· Hans Ek, SEB Investment Management
· Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
· Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder