For corporate info click here

JM tecknar villkorat avtal om förvärv av fastigheter på Stora Essingen, Stockholm

pressmeddelande 2019-02-04 08:00

JM har tecknat villkorat avtal om att förvärva fastigheterna Ångtvätten 16, Tvålen 7 och Stora Essingen 1:4 vid lagakraftvunnen detaljplan. Planerat projekt omfattar cirka 230 bostäder.

Fastigheterna är belägna på Stora Essingens norra udde och omfattar drygt 19 000 kvm uthyrbar yta bestående av främst kontorslokaler samt ett parkeringshus. Det planerade förvärvet ingår i ett större pågående exploateringsområde om cirka 700 bostäder. Förvärvsbeloppet bestäms och likvid erläggs i samband med lagakraftvunnen detaljplan vilket beräknas ske tidigast 2022 varvid affären kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Stockholm.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-02-04 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder