For corporate info click here

Förändring i Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2019

pressmeddelande 2018-11-09 09:00

Av instruktionen för valberedningen, som fastställdes av årsstämman 2018, framgår att om någon av aktieägarna som ingår i valberedningen per den 31 oktober inte längre tillhör de fyra största aktieägarna så ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna.

OBOS BBL har per den 31 oktober ett aktieinnehav i JM om 10,73 procent enligt flaggningsmeddelandet till Finansinspektionen. Mot bakgrund av detta har Anders Algotsson, utsedd av AFA Försäkringar, ställt sin plats till förfogande för OBOS. Ny ledamot i valberedningen blir därmed Daniel Kjørberg Siraj utsedd av OBOS.

Efter denna förändring består valberedningen av:

· Swedbank Robur Fonder: Åsa Nisell
· OBOS BBL: Daniel Kjørberg Siraj
· SEB Investment Management: Hans Ek
· Länsförsäkringar Fondförvaltning AB: Eva Gottfridsdotter-Nilsson
· Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder