For corporate info click here

Förändring i JMs koncernledning

pressmeddelande 2018-11-26 15:00

JM Entreprenads affärsenhetschef Peter Neuberg har meddelat att han önskar sluta som affärsenhetschef och VD för JM Entreprenad AB.

Efterträdare till Peter kommer att meddelas separat. Sören Bergström, tidigare affärsenhetschef JM Bostad Riks, har utsetts till tillförordnad affärsenhetschef för JM Entreprenad och VD för JM Entreprenad AB. Sören tillträder 27 november och kommer att ingå i JMs koncernledning.

– Peter Neuberg tillträdde 2015 som affärsenhetschef för JM Entreprenad och han har spelat en viktig roll i att utveckla och driva entreprenadverksamheten framåt. Med Sören som tillförordnad affärsenhetschef för JM Entreprenad löper verksamheten fortsatt stabilt, säger Johan Skoglund VD och koncernchef för JM.

Peter Neuberg kommer att stå till företagets förfogande till och med januari 2019.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-11-26 kl. 15:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder