For corporate info click here

Alkohol och droger i fokus på JMs Safety Week

pressmeddelande 2018-11-19 09:00

Idag inleds JMs Safety Week och i år är hela koncernens fokusområde alkohol och droger. Målet är både att minska antalet olyckor samt ohälsan bland medarbetarna.

JMs vision är att ha helt skadefria arbetsplatser där alla medarbetare känner sig trygga. Sedan 2013 har JM årligen stannat upp hela koncernen på arbetsmiljödagen. Från förra året utökades dagen till en hel vecka med fokus på arbetsmiljö – JMs Safety Week.

Syftet med Safety Week 2018 är att höja medvetenheten i koncernen gällande alkohol och droger samt informera om JMs nya riktlinjer. De innebär bland annat genomförande av slumpvisa alkohol- och drogtester på arbetsplatser i Sverige från och med 2019.

– JM sätter alltid hälsa och säkerhet i främsta rummet. Om en arbetsuppgift inte kan utföras säkert så ska den inte utföras alls, säger Helena Söderberg, HR-direktör. Alla medarbetare ska ha en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi bryr oss om varandra och agerar om vi känner oro.

Produktion fokuserar under veckan även på förbättringar i APD-plan, arbetsplatsdispositionsplan, som är en ritning över arbetsplatsen och hur den är organiserad. Det är i APD-planen som mycket av grunden för en säker och effektiv arbetsplats läggs.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder