For corporate info click here

Pressmeddelanden 2018


 • JM har ingått förlikningsavtal angående utestående kundfordran

  pressmeddelande 2018-12-21 11:00

  JM har, genom sitt dotterbolag JM Entreprenad AB, ingått ett förlikningsavtal med extern beställare som innebär ett positivt kassaflöde om 320 mkr

 • Förändring i JMs koncernledning

  pressmeddelande 2018-11-26 15:00

  JM Entreprenads affärsenhetschef Peter Neuberg har meddelat att han önskar sluta som affärsenhetschef och VD för JM Entreprenad AB

 • Branschen inför kvalitetsmärkning av trygga bostadsrättsprojekt

  pressmeddelande 2018-11-20 12:00

  JM, Veidekke Bostad, Skanska, Peab, Obos Sverige, Besqab och Bostadsrätterna bildar tillsammans Trygg Bostadsrättsförening. Syftet är framför allt att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden

 • Alkohol och droger i fokus på JMs Safety Week

  pressmeddelande 2018-11-19 09:00

  Idag inleds JMs Safety Week och i år är hela koncernens fokusområde alkohol och droger. Målet är både att minska antalet olyckor samt ohälsan bland medarbetarna

 • Förändring i Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2019

  pressmeddelande 2018-11-09 09:00

  Av instruktionen för valberedningen, som fastställdes av årsstämman 2018, framgår att om någon av aktieägarna som ingår i valberedningen per den 31 oktober inte längre tillhör de fyra största aktieägarna så ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna

 • Nu byggs JMs första Svanenprojekt

  pressmeddelande 2018-11-01 10:00

  Under 2018 började JM miljömärka alla egna bostäder i koncernens alla länder med Svanen. Projektet Nor i Täby Park strax norr om Stockholm blir JMs första projekt att Svanenmärkas

 • Delårsrapport januari - september 2018

  pressmeddelande 2018-10-25 08:00

  POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I STOCKHOLM – FORTSATT GOD LÖNSAMHET

 • Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2019

  pressmeddelande 2018-09-24 10:00

  Årsstämman i JM AB beslutade den 12 april 2018, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 ska utses per den 31 juli 2018 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot

 • Nedsättning av aktiekapital JM AB (publ)

  pressmeddelande 2018-08-31 10:00

  JM har fått tillstånd av Bolagsverket att per den 16 augusti 2018 verkställa den nedsättning av aktiekapitalet med 1 476 421 kronor avseende 1 476 421 aktier som beslutades av årsstämman den 12

 • Delårsrapport januari – juni 2018

  pressmeddelande 2018-07-13 08:00

  VISS STABILISERING AV BOSTADSMARKNADEN I STOCKHOLM - STABIL UTVECKLING PÅ ÖVRIGA MARKNADER

Jämför bostäder