For corporate info click here

Susanne Persson ny affärsenhetschef för JM Bostad Riks

pressmeddelande 2017-10-19 09:00

Susanne Persson efterträder Sören Bergström som ansvarig för Affärsenhet JM Bostad Riks i JMs koncernledning.

Susanne Persson tillträder befattningen som chef för Affärsenhet JM Bostad Riks den 1 januari 2018. Susanne har under de senaste fyra åren med framgång varit regionchef för JMs verksamhet i södra Sverige. Susanne har lång och bred erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, senast från en liknande tjänst på PEAB och dessförinnan arbetade hon på Skanska.

Susanne efterträder Sören Bergström som går i pension till årsskiftet 2018/2019 efter nästan trettio år i JM i flera framträdande befattningar, senast som chef för Affärsenhet JM Bostad Riks. Sören kvarstår i JMs koncernledning som Inköpsdirektör.

– Jag är verkligen glad att vi har hittat en så kompetent medarbetare som Susanne att efterträda en av koncernens mer välmeriterade chefer. Sören Bergström har bidragit stort till vad JM är idag. Jag känner mig trygg med denna stafettväxling, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-10-19 kl. 09:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder