For corporate info click here

Förändring i JM ABs valberedning inför årsstämman 2018

pressmeddelande 2017-11-21 15:00

Av instruktionen för valberedningen, som fastställdes av årsstämman 2017, framgår att om någon av aktieägarna som ingår i valberedningen per den 31 oktober inte längre tillhör de fyra största aktieägarna så ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna. 

Länsförsäkringar Fondförvaltnings aktieinnehav i JM har minskat sedan den 31 juli 2017 och sedan valberedningen i JM konstituerat sig. Mot bakgrund av detta har Eva Gottfridsdotter-Nilsson, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, ställt sin plats till förfogande för större aktieägare. Ny ledamot i valberedningen blir därmed Carina Lundberg Markow utsedd av Folksam. 

Efter denna förändring består valberedningen av:

· Swedbank Robur Fonder: Åsa Nisell (ordförande)
· SEB Fonder: Hans Ek
· AFA Försäkringar: Anders Algotsson
· Folksam: Carina Lundberg Markow
· Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-11-21 kl. 15:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder