For corporate info click here

JMs årliga arbetsmiljödag blir en del av Safety Week

pressmeddelande 2017-12-04 10:50

JMs vision är att ha helt skadefria arbetsplatser där alla medarbetare känner sig trygga. Det är fullständigt oacceptabelt att sexuella trakasserier eller kränkningar sker obemärkt eller får fortgå. Sedan 2013 har JM årligen stannat upp hela koncern för fokus på arbetsmiljödagen. Nu växlar vi upp och genomför en hel vecka med extra fokus på arbetsmiljö – JMs Safety Week

JM sätter alltid hälsa och säkerhet i främsta rummet. Om en arbetsuppgift inte kan utföras säkert så ska den inte utföras alls. Alla medarbetare ska ha en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, som också främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.

På JM är det fullständigt oacceptabelt att sexuella trakasserier eller kränkningar sker. Det är tydligt formulerat i våra etiska riktlinjer och vår uppförandekod. Vår medarbetarundersökning visar att JMs medarbetare också känner till vår uppförandekod. Men att jobba för en sund arbetskultur är en ständig process och vi vill bli ännu bättre. Nyligen skrev därför JM och ett tjugotal andra byggföretag, fackförbund och branschorganisationer under en avsiktsförklaring att stoppa kränkningar och övergrepp.

Vi lovar att JM ska hålla fanan högt för en respektfull och kreativ arbetskultur. Alla skall kunna känna sig trygga och inkluderade på JM. Den 4-8 december ägnar hela JM-koncernen sitt fokus åt Safety Week och aktualiserar vikten av en god arbetsmiljö.

Veckan består av olika aktiviteter där olika yrkesgrupper arbetar med sina risker i sin arbetsmiljö. Fokusområden under Safety Week utgår från JMs övergripande strategi, handlingsplan samt analyserad statistik. Temat 2017 för produktion är ögonskador och införandet av obligatoriska skyddsglasögon samt fortsatt arbete med tillträdesleder. Kontoren har temat prestation och återhämtning.

– På JM jobbar vi säkert eller inte alls. På JM inträffar årligen ett flertal olyckor med ögonskada som följd. Därför inför vi nu obligatorisk användning av skyddsglasögon för alla som beträder någon av JMs byggarbetsplatser, säger Mona Backlund, koncernens arbetsmiljöchef.

I samband med arbetsmiljödagen uppdaterar givetvis JM sin arbetsmiljöapp med nya regler för de ordning- och skyddsregler som gäller för alla som vistas på JMs byggarbetsplatser. Webbappen som lanserades för tre år sedan är JM fortfarande ensamma om att ha i branschen. Se gärna:
https://arbetsmiljoappen.se
https://en.arbetsmiljoappen.se
https://arbeidsmiljoappen.no
https://jmperehdytys.fi

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder