For corporate info click here

JM förvärvar fastighet i Lund

pressmeddelande 2017-08-18 08:00

JM har tecknat avtal med Corem om förvärv av mark för 560 byggrätter. Affären uppgår till 270 mkr. Tillträde och betalning är beräknad till det tredje kvartalet 2017.

Den förvärvade fastigheten, del av Vipemöllan 38, är belägen i östra Lund. Fastigheten har en lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör 560 bostäder i parkmiljö. Området har direkt koppling till Hardebergaspåret med två kilometer till centrala Lund. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Riks under det tredje kvartalet 2017. 

– Det är mycket glädjande att vi har tecknat avtal med Corem. Lund är en mycket attraktiv kommun och det är roligt att kunna stärka vår position med detta fina projekt, säger Susanne Persson, regionchef JM region syd. 

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-08-18 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder