For corporate info click here

Pressmeddelanden 2017


 • JM förvärvar fastighet i Sköndal, Stockholm

  pressmeddelande 2017-12-15 13:00

  JM har tecknat avtal med Stiftelsen Stora Sköndal om förvärv av mark för 157 byggrätter. Affären uppgår till 225 mkr. Tillträde och betalning sker under det fjärde kvartalet 2017

 • Elin Blixt utses till regionchef inom affärsenhet JM Bostad Stockholm

  pressmeddelande 2017-12-06 10:00

  JM tar ytterligare steg i utvecklingen av sin verksamhet inom affärsenhet JM Bostad Stockholm. Därför utökas nu affärsenhetens befintliga tre regioner med en fjärde och Elin Blixt tillträder som regionchef

 • JMs årliga arbetsmiljödag blir en del av Safety Week

  pressmeddelande 2017-12-04 10:50

  JMs vision är att ha helt skadefria arbetsplatser där alla medarbetare känner sig trygga. Det är fullständigt oacceptabelt att sexuella trakasserier eller kränkningar sker obemärkt eller får fortgå. Sedan 2013 har JM årligen stannat upp hela koncern för fokus på arbetsmiljödagen. Nu växlar vi upp och genomför en hel vecka med extra fokus på arbetsmiljö – JMs Safety Week

 • Förändring i JM ABs valberedning inför årsstämman 2018

  pressmeddelande 2017-11-21 15:00

  Av instruktionen för valberedningen, som fastställdes av årsstämman 2017, framgår att om någon av aktieägarna som ingår i valberedningen per den 31 oktober inte längre tillhör de fyra största aktieägarna så ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna

 • Delårsrapport januari – september 2017

  pressmeddelande 2017-10-26 08:00

  AVVAKTANDE MARKNAD I STOCKHOLM – STABIL MARKNAD I ÖVRIGA SVERIGE

 • Susanne Persson ny affärsenhetschef för JM Bostad Riks

  pressmeddelande 2017-10-19 09:00

  Susanne Persson efterträder Sören Bergström som ansvarig för Affärsenhet JM Bostad Riks i JMs koncernledning

 • Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2018

  pressmeddelande 2017-10-06 10:00

  Årsstämman i JM AB beslutade den 27 april 2017, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 ska utses per den 31 juli 2017 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot

 • Nedsättning av aktiekapital i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2017-08-31 10:00

  JM har fått tillstånd av Bolagsverket att per den 25 augusti 2017 verkställa den nedsättning av aktiekapitalet med 2 044 847 kronor avseende 2 044 847 aktier som beslutades av årsstämman den 27

 • JM förvärvar fastighet i Solna

  pressmeddelande 2017-08-22 09:00

  JM har tecknat avtal med CapMan om förvärv av mark för 140 byggrätter. Affären uppgår till 86 mkr. Tillträde och betalning är beräknad till det tredje kvartalet 2017

 • JM förvärvar fastighet i Lund

  pressmeddelande 2017-08-18 08:00

  JM har tecknat avtal med Corem om förvärv av mark för 560 byggrätter. Affären uppgår till 270 mkr. Tillträde och betalning är beräknad till det tredje kvartalet 2017

Jämför bostäder