For corporate info click here

Ny styrelseordförande föreslås i JM AB

pressmeddelande 2016-11-22 08:00

Valberedningen i JM AB har beslutat att föreslå Fredrik Persson som ny styrelseordförande inför årsstämman 2017. Lars Lundquist som varit styrelseordförande sedan 2005 har avböjt omval.

– Valberedningen är mycket glad över att kunna föreslå att Fredrik Persson väljs till ordförande i JM AB:s styrelse. Fredrik har en bred erfarenhet av företagsutveckling från både företagsledning och styrelsearbete inom främst konsumentnära branscher med tonvikt på de nordiska marknaderna, säger Åsa Nisell, ordförande i valberedningen.

Fredrik Persson, född 1968, har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har haft en lång karriär inom Axel Johnson AB bland annat som CFO och sedan som verkställande direktör och koncernchef. Innan dess var Fredrik Persson verksam inom Aros Securities och ABB Financial Services. Fredrik Persson har tidigare bland annat varit styrelseordförande i Axfood AB, Mekonomen AB, Martin & Servera AB, och styrelseledamot i AxFast AB.

Fredrik Persson är idag styrelseordförande i Svensk Handel, vice styrelseordförande i Svenskt Näringsliv, styrelseledamot i Ahlström Capital OY, Electrolux och Hufvudstaden.

Valberedningen består av Åsa Nisell (ordförande), Swedbank Robur Fonder, Jan Särlvik, Nordea Funds, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Roar Engeland, OBOS BBL och Lars Lundquist, styrelseordförande i JM AB.

Valberedningens övriga förslag kommer meddelas i kallelsen i god tid innan årsstämman som kommer att hållas torsdagen den 27 april 2017 på bolagets huvudkontor i Solna.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2016-11-22 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder