For corporate info click here

JMs årliga arbetsmiljödag fokuserar på fallskador

pressmeddelande 2016-11-24 08:00

JMs vision är att ha helt skadefria arbetsplatser där alla medarbetare känner sig trygga. Den 24 november stannar JM-koncernen hela verksamheten för den årliga arbetsmiljödagen. Huvudtemat i år handlar om hur vi ska förebygga fall på samma nivå.

JM sätter alltid hälsa och säkerhet i främsta rummet. Om en arbetsuppgift inte kan utföras säkert så ska den inte utföras alls. Alla medarbetare ska ha en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö, som också främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Den 24 november stannar JM koncernen hela sin verksamhet för arbetsmiljödagen och aktualiserar vikten av en god arbetsmiljö.

– Vi arbetar i en riskfylld bransch som har blivit mycket bättre men JM vill mer. På JM jobbar vi säkert eller inte alls och det innebär att vi prioriterar arbetsmiljön högst upp på agendan, säger Mona Backlund, koncernens arbetsmiljöchef.

Dagen består av olika aktiviteter där olika yrkesgrupper arbetar med sina risker i sin arbetsmiljö. Huvudtemat i år är hur vi ska förebygga fall på samma nivå samt att vi behöver bli bättre på att ge varandra positiv och konstruktiv feedback.

I samband med arbetsmiljödagen uppdaterar JM sin arbetsmiljöapp med kontrollfrågor som alla måste genomgå för att få vistas på JMs byggarbetsplatser. När appen lanserades under förra årets arbetsmiljödag var JM först ut i branschen med att lansera en webbapp dedikerad åt arbetsmiljö med syftet att medarbetare, leverantörer, underentreprenörer och besökare enklare ska veta vad som gäller på JMs arbetsplatser.

Om JMs årliga arbetsmiljödag: En koncernövergripande dag där företaget stannar upp för att alla medarbetare tillsammans ska kunna reflektera över arbetsmiljön och säkerheten. Genom konstruktiva diskussioner om vad som kan göras bättre idag och i framtiden bidrar var och en till en ännu säkrare arbetsmiljö. Dagen resulterar i att alla enheter skapar en handlingsplan för arbetsmiljön under kommande år.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder