For corporate info click here

Valberedningen för JM AB förslag vid årsstämman 2017 avseende ordförande och styrelseledamöter

pressmeddelande 2016-12-16 09:45

Valberedningen i JM AB har beslutat att föreslå årsstämman 2017 följande beträffande styrelsens sammansättning.

Antal ledamöter i styrelsen: Sju ordinarie ledamöter, inga suppleanter.

Valberedningen föreslår nyval av Fredrik Persson som ordförande i styrelsen, vilket tidigare meddelats enligt pressmeddelande 2016-11-22. Lars Lundquist som varit styrelseordförande sedan 2005 har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh (invald 2013), Eva Nygren (invald 2013), Kia Orback Pettersson (invald 2010), Åsa Söderström Jerring (invald 2007) och Thomas Thuresson (invald 2016).

Valberedningen föreslår vidare den norske medborgaren Olav Line som ny ledamot av styrelsen. Olav Line är civilingenjör och tillträdande verkställande direktör i Mustad Eiendom AS. Olav Line har tidigare bland annat varit verkställande direktör i Selvaag Eiendom AS samt i de börsnoterade bolagen Norwegian Property ASA och Steen & Strøm ASA. Olav Line är styrelseledamot i ECT AS.

Valberedningen består av Åsa Nisell (ordförande), Swedbank Robur Fonder, Jan Särlvik, Nordea Funds, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Roar Engeland, OBOS BBL och Lars Lundquist, styrelseordförande i JM AB.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i JM AB, torsdagen den 27 april 2017, kommer att anges i kallelsen till årsstämman.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2016-12-16 kl. 09:45 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder