For corporate info click here

JM förvärvar fastighet i centrala Uppsala

pressmeddelande 2016-12-05 08:00

JM förvärvar fastigheten Kungsängen 44:1 på Kungsgatan 66 i centrala Uppsala, där Slotts Senapsfabrik tidigare haft sin verksamhet. Köpeskillingen uppgår till 117 Mkr med beräknat tillträde och betalning under fjärde kvartalet 2016.

Fastigheten säljs av Magnolia Bostad AB (Moutarde Holding AB). Den förvärvade fastigheten har en lagakraftvunnen detaljplan och säljstart av den första etappen, 51 lägenheter av cirka 320, sker under fjärde kvartalet 2016. Produktionsstart planeras under andra kvartalet 2017 och första inflyttning planeras från fjärde kvartalet 2018. Affären kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Riks.

– Kvarteret har ett optimalt pendlarläge invid den södra entrén till Resecentrum. Bostäderna kommer erbjuda utblickar mot både Uppsalas klassiska siluett med slottet och domkyrkan i fonden samt även det nya landmärket Juvelen. Projektet Kungsgatan 66 kommer ha en elegant och levande framtoning med ambition att utgöra sinnebilden av stadslivet, här bygger vi moderna stadshem för den moderna stadsmänniskan, Per Johansson, regionchef JM region öst. 

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2016-12-05 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder