For corporate info click here

JM förvärvar 120 byggrätter vid Mörby centrum, Stockholm

pressmeddelande 2016-12-07 08:00

JM förvärvar fastighet med lagakraftvunnen detaljplan som medger 120 nya bostäder vid Mörby centrum i Danderyds kommun, strax norr om Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 220 Mkr med tillträde och betalning i december 2016. Affären kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2016 inom affärssegment JM Bostad Stockholm.

Utvecklingen av Mörby centrum är i full gång. Det sker stor om- och tillbyggnad av dagens köpcentrum som kommer att bli nästan dubbelt så stort med 130 butiker till 2020. Två nya kontorshus om totalt 20 000 kvadratmeter kommer också att flankera köpcentrumbyggnaden, och tre bostadshus ska uppföras inom centrumområdet.

– Det är glädjande att få vara delaktig i utvecklingen av Mörby centrum med nya attraktiva bostäder. Det här blir vårt första projekt i Danderyds kommun på länge och bostäderna kommer att få ett riktigt bra läge med 15 minuters tunnelbaneresa till T-centralen, säger Annika Berg, regionchef JM region Stockholm nord.

Produktionsstart planeras ske under fjärde kvartalet 2017 och inflyttning under 2019.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2016-12-07 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder