For corporate info click here

JM förvärvar mark för bostäder i Gamlestadens fabriker, Göteborg

pressmeddelande 2015-10-12 08:00

JM har tecknat avtal med Platzer om förvärv av mark för 280 byggrätter. Produktionsstart är planerad till slutet av 2018. Affären uppgår till cirka 150 mkr. Tillträde och betalning beräknad till första kvartalet 2018.

Kvarteret är centralt beläget inom fastigheten Olskroken 18:7, mer känt som Gamlestadens fabriker. Kvarteret bedöms innehålla 280 bostäder med inslag av lokaler för butiker, handel och restauranger i bottenplan. I dag finns inom det 60 000 kvadratmeter stora området cirka 62 000 kvadratmeter lokaler. I den omedelbara närheten kommer knutpunkten för spårvagn och pendeltåg vid Gamlestads torg att finnas. JM kommer tillsammans med Platzer Fastigheter AB att utveckla Gamlestadens fabriker och skapa en attraktiv och hållbar stadsdel i en historisk miljö i centralt läge. Framtagandet av en ny detaljplan för området befinner sig i samrådsskede. Avtalet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Platzer utveckla Gamlestadens fabriker och ser stora möjligheter att skapa en attraktiv och levande stadsdel i detta centralt belägna område med befintlig bebyggelse med anor från industrialismens framväxt i Göteborg, säger Martin Svahn, regionchef på JM region väst.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

Jämför bostäder