For corporate info click here

JM värnar om byggsäkerheten med ny webbapp

pressmeddelande 2015-11-10 08:00

JM har en nollvision; att ingen på någon arbetsplats råkar ut för en arbetsmiljörelaterad skada. För att tydligare nå ut till alla med vilka regler som gäller är JM först i branschen med att lansera en webbapp som ska göra det enklare för alla att tillsammans nå visionen.

I samband med JMs årliga arbetsmiljödag lanseras idag ett enklare sätt att ta del av och förstå JMs Allmänna ordnings-och skyddsregler, som är en förutsättning för att få vistas på en byggarbetsplats. Med hjälp av apptekniken blir det enklare för medarbetare, leverantörer, underentreprenörer och besökare att veta vad som gäller.

Informationen i webbappen ges i form av korta filmer, text och en voice over. Webbappen möjliggör också att snabbt skicka ut meddelande till alla samt att allt material är lätt att uppdatera och behovsanpassa.

– Det är lätt hänt att tryckta häften eller producerad film med viktig säkerhetsinformation blir inaktuellt. När nästan alla har en smartphone i fickan eller tillgång till dator var det naturligt för oss att utveckla en webbapp för detta viktiga område. Dessutom ger webbappen oss möjligheter att ta hjälp av film och pedagogisk grafik för att visa viktiga arbetssäkerhetsaspekter. Detta verktyg är ett första steg i rätt riktning för att uppnå vår vision, säger Mona Backlund, koncernens arbetsmiljöchef.

Om JMs årliga arbetsmiljödag: En koncernövergripande dag där företaget stannar upp för att alla medarbetare tillsammans ska kunna reflektera över arbetsmiljön och säkerheten. Genom konstruktiva diskussioner om vad som kan göras bättre idag och i framtiden bidrar var och en till en ännu säkrare arbetsmiljö. Dagen resulterar i att alla enheter skapar en handlingsplan för arbetsmiljön under kommande år.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

Jämför bostäder