For corporate info click here

Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

pressmeddelande 2015-12-30 10:00

Under december månad 2015 har anställda i JM bytt konvertibler mot 7 392 aktier.

Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 75 173 524 respektive 73 597 071.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

Jämför bostäder