For corporate info click here

Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

pressmeddelande 2015-12-30 12:00

Under september, oktober och november månad 2015 har anställda i JM bytt konvertibler mot 224, 5 984 respektive 6 528 aktier.

Totalt antal utställda aktier i bolaget uppgick per september, oktober och november till 75 153 620, 75 159 604 respektive 75 166 132.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

Jämför bostäder