For corporate info click here

JM säljer fastigheter i Lund

pressmeddelande 2015-12-04 09:30

JM har ingått samäganderättsavtal med HSB. Affären innebär att JM säljer 50 procent av fastigheterna Kugghjulet 1, 3 och 4 i Lund. Affären uppgår till 100 Mkr och innebär ingen resultateffekt. Detaljplanen beräknas vara klar under första kvartalet 2018.

– Vi är glada över att kunna fortsätta utveckla Kugghjulet tillsammans med HSB. Fastigheterna ligger i området som omfattas av den stora förtätningsplanen för Lund, säger Susanne Persson, regionchef region Syd.

Avtalen omfattar Kugghjulet 1, 3 och 4 som ligger i industriområdet vid Öresundsvägen i Lund. Likviden erhålls vid köparens tillträde av fastigheterna i december 2015 och under 2016.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

Jämför bostäder