For corporate info click here

Pressmeddelanden 2015


 • Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2015-12-30 12:00

  Under september, oktober och november månad 2015 har anställda i JM bytt konvertibler mot 224, 5 984 respektive 6 528 aktier. Totalt antal utställda aktier i bolaget uppgick per september, oktober

 • Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2015-12-30 10:00

  Under december månad 2015 har anställda i JM bytt konvertibler mot 7 392 aktier. Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 75 173 524 respektive 73 597 071

 • JM säljer fastigheter i Lund

  pressmeddelande 2015-12-04 09:30

  JM har ingått samäganderättsavtal med HSB. Affären innebär att JM säljer 50 procent av fastigheterna Kugghjulet 1, 3 och 4 i Lund. Affären uppgår till 100 Mkr och innebär ingen resultateffekt. Detaljplanen beräknas vara klar under första kvartalet 2018

 • JM förvärvar 140 byggrätter vid Ekerö centrum, Stockholm

  pressmeddelande 2015-12-01 10:12

  JM förvärvar en del av detaljplaneområdet för bostäder vid Klas Horns väg av AB Ekerö Bostäder. Detta är ett steg i utvecklingen av Ekerö centrum med flera nya bostäder. Förvärvet omfattar byggrätter för 140 nya bostadsrätter varav ett 40-tal för seniorer. Förvärvet uppgår till 78 Mkr med tillträde och betalning under fjärde kvartalet 2015

 • JM förvärvar fastighet i Linköping

  pressmeddelande 2015-11-16 08:00

  JM har genomfört en bytesaffär med NCC Boende. Affären innebär att JM köper ett kvarter om cirka 80 lägenheter i Södra Ekkällan i Linköping. Detaljplanen för området beräknas vara klar hösten 2016 eller våren 2017

 • JM värnar om byggsäkerheten med ny webbapp

  pressmeddelande 2015-11-10 08:00

  JM har en nollvision; att ingen på någon arbetsplats råkar ut för en arbetsmiljörelaterad skada. För att tydligare nå ut till alla med vilka regler som gäller är JM först i branschen med att lansera en webbapp som ska göra det enklare för alla att tillsammans nå visionen

 • Delårsrapport januari - september 2015

  pressmeddelande 2015-10-21 08:00

  STARK FÖRSÄLJNING MEDGER FORTSATT HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER

 • JM förvärvar mark för bostäder i Gamlestadens fabriker, Göteborg

  pressmeddelande 2015-10-12 08:00

  JM har tecknat avtal med Platzer om förvärv av mark för 280 byggrätter. Produktionsstart är planerad till slutet av 2018. Affären uppgår till cirka 150 mkr. Tillträde och betalning beräknad till första kvartalet 2018

 • Framtidsboende med stadsmänniskan i centrum

  pressmeddelande 2015-10-05 08:00

  Vad innebär urbanisering och digitalisering för det framtida boendet? De frågorna ställs på sin spets i JMs första bostadskvarter i Södra centrum i Göteborg. Här tas ett nytt steg mot att anpassa boendet till hushållens levnadsvanor, med funktioner som trådlös ljudanläggning i badrum, lägenhetsförråd bredvid bostaden och låsbara cykelboxar

 • Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2016

  pressmeddelande 2015-09-30 08:00

  Årsstämman i JM AB beslutade den 21 april 2015, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2016 ska utses per den 31 juli 2015 och sammansättas av representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot

Jämför bostäder