For corporate info click here

Pressmeddelanden September 2014


 • Nedsättning av aktiekapital JM AB (publ)

  pressmeddelande 2014-09-30 16:00

  Som tidigare offentliggjorts har den nedsättning av aktiekapitalet med 2 873 057 kronor avseende 2 873 057 aktier som beslutades av årsstämman den 24 april 2014 verkställts. I enlighet med 4 kap, 9

 • Peter Neuberg ny VD för JM Entreprenad

  pressmeddelande 2014-09-24 17:15

  Peter Neuberg har utsetts till VD för det helägda dotterbolaget JM Entreprenad och chef för JMs affärsenhet JM Produktion. Han tillträder tjänsten den 1 januari 2015 och kommer att ingå i JMs koncernledning

 • Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2015

  pressmeddelande 2014-09-22 13:15

  Årsstämman i JM AB beslutade den 24 april 2014, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2015 ska utses per den 31 juli 2014 och sammansättas av representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot

 • Nedsättning av aktiekapital JM AB (publ)

  pressmeddelande 2014-09-10 14:00

  JM har fått tillstånd av Bolagsverket att per den 5 september 2014 verkställa den nedsättning av aktiekapitalet avseende 2 873 057 aktier som beslutades av årsstämman den 24 april 2014. Efter

 • Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2014-09-01 17:01

  Under augusti månad 2014 har anställda i JM bytt konvertibler mot 2 438 aktier. Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 79 948 803 respektive 76 153 012

Jämför bostäder