For corporate info click here

JM förvärvar ytterligare en fastighet i Liljeholmen, Stockholm

pressmeddelande 2014-10-28 13:50

JM förvärvar tomträtten till del i fastigheten Årstaäng 4 i Liljeholmen, Stockholm av Fastighets AB Balder. Affären uppgår till 198 mkr. Tillträde och erläggande av likvid är beräknat till tredje kvartalet 2015. 

Detaljplanen medger utveckling av drygt 200 bostäder. På fastigheten finns idag en kommersiell byggnad som ska rivas, vilket bedöms påbörjas i slutet av 2015.

- Det är roligt att kunna vidareutveckla Liljeholmen genom ytterligare ett förvärv i Liljeholmen/Marievik där vi de senaste åren har byggt 2 500 bostäder. Fastigheten har ett mycket attraktivt läge centralt i området med närhet till service, vatten och fina grönområden, säger Mikael Åslund, regionchef JM Bostad Stockholm Stad.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Jämför bostäder