For corporate info click here

JM förvärvar större fastighet i bästa läge i Liljeholmen, Stockholm

pressmeddelande 2014-10-08 09:00

JM har tecknat avtal med AMF Fastigheter om förvärv av fastigheten Marievik 15 i Liljeholmen, Stockholm. Affären uppgår till 815 mkr med tillträde och huvuddelen av betalningen beräknat till första kvartalet 2015.

AMF Fastigheter påbörjade 2012 det detaljplanearbete som pågår för utveckling av cirka 500 bostäder samt kommersiella lokaler. Produktionsstart kan ske så snart detaljplanen vunnit laga kraft, bedömt årsskiftet 2015/2016. Planförslaget omfattar sju punkthus med varierande höjder upp till 35 våningar med ett öppet torgutrymme mellan husen. En stor andel av bostäderna kommer att ha utsikt över Tantolunden, vattnet och Södermalm. De översta våningsplanen kommer att ha en panoramavy över hela Stockholms innerstad.

På fastigheten finns för närvarande ett kontorshus om totalt cirka 40 000 kvm som ska rivas.

- Det känns mycket bra att utöka byggrättsportföljen med byggrätter i ett av Stockholms absolut bästa lägen. Projektet kommer att bli en del av Stockholms stadssiluett och är unikt i förhållande till dess fantastiska läge med närhet till både vattnet och innerstaden och med nyskapande arkitektur. Förvärvet ligger helt i linje med JMs strategi att bygga attraktiva bostäder i efterfrågade lägen, säger Mikael Åslund, regionchef på JM Bostad.

- Jag är också glad över att JM kommer fortsätta utveckla Liljeholmen och Marievik där vi de senaste åren har byggt 2 500 bostäder och nu utökar portföljen med detta projekt alldeles intill Södermalm, fortsätter Mikael Åslund.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Jämför bostäder