For corporate info click here

Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

pressmeddelande 2014-12-30 10:15

Under december månad 2014 har anställda i JM bytt konvertibler mot 5 980 aktier.

Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 77 082 025 respektive 75 477 033.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

Jämför bostäder