For corporate info click here

Spadtag för JMs hyresbostäder i Stureby, Stockholm

pressmeddelande 2014-12-18 10:19

Idag tas ett första spadtag för JM Hyresbostäder i Stureby i Stockholm. Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S) kommer tillsammans med JMs VD Johan Skoglund att inviga området.

Projektet är ett viktigt bidrag i Stockholm stads satsning att bygga fler bostäder i Stockholm, inte minst hyresrätter. JM tar del av denna satsning med JM Hyresbostäder, en egen enhet med ansvar att projektutveckla och bygga hyreslägenheter för egen förvaltning.

I JM Hyresbostäders verksamhet ingår även att bygga student- och ungdomslägenheter samt hyreslägenheter för seniorer. Med hyresbostäder för olika målgrupper bidrar JM till ett långsiktigt samhällsengagemang med ytterligare en upplåtelseform, hyresrätten.

–      Satsningen på hyresbostäder är ett viktigt komplement till vårt övriga erbjudande om både bostadsrätter och ägarlägenheter. JMs roll som samhällsbyggare blir mer komplett, säger Johan Skoglund, VD JM.

Projektet omfattar 187 välplanerade hyreslägenheter och inflyttning beräknas ske från årsskiftet 2016-17. Produktionsstarten kommer att redovisas under det fjärde kvartalet, 2014.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kronor och har cirka 2.200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Large Cap.

Jämför bostäder