For corporate info click here

JM startar ytterligare hyresrätter på Lidingö, Stockholm

pressmeddelande 2014-12-16 13:33

Dalénum som ligger på Lidingö i Stockholm får nu ytterligare hyresrätter till området.

JM Hyresbostäder startar 97 hyreslägenheter som tillhör den andra etappen av hyresrätter i Dalénum. Projektet omfattar hyreslägenheter från 1-5 RoK och 35-102 kvm per lägenhet. Inflyttning beräknas ske under 2016.

Utmed Lidingös södra strandkant fortsätter Dalénum att ta form. Dalénum har med en helhetsplanering fått både bostadsrätter och ägarlägenheter och nu får områdets tidigare 146 hyreslägenheter sällskap av ytterligare hyreslägenheter.

–      Jag ser oss inte bara som bostadsbyggare utan mer som ett företag som bygger samhällen. Vi försöker tänka på alla delar som är viktiga för att skapa ett samhälle där människor kan trivas och må bra, säger Johan Skoglund, VD JM.

Produktionsstarten kommer att redovisas under det fjärde kvartalet, 2014.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

Jämför bostäder