For corporate info click here

Pressmeddelanden Oktober 2013


 • Utbyte av konvertibler och optioner mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2013-10-31 09:30

  Under oktober månad 2013 har anställda i JM bytt konvertibler och teckningsoptioner mot 34 160 aktier. Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 79 785 857 respektive

 • Delårsrapport januari – september 2013

  pressmeddelande 2013-10-24 11:00

  FORTSATT FÖRBÄTTRAD EFTERFRÅGAN FÖR DEN SVENSKA BOSTADSVERKSAMHETEN

 • Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2014

  pressmeddelande 2013-10-11 16:00

  Årsstämman i JM AB beslutade den 25 april 2013, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2014 ska utses per den 31 juli 2013 och sammansättas av representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot

Jämför bostäder