For corporate info click here

Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

pressmeddelande 2013-11-29 09:30

Under november månad 2013 har anställda i JM bytt konvertibler mot 22 050 aktier.
Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 79 807 907 respektive 77 844 383.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder