For corporate info click here

JM säljer kontorsfastigheter på Lidingö, Stockholm

pressmeddelande 2013-11-22 12:00

JM har avtalat om försäljning av två kontorsfastigheter inom Dalénumområdet på Lidingö. Affärerna uppgår till 268 mkr och redovisas under det fjärde kvartalet 2013 med en negativ resultatpåverkan om 23 mkr.  

Kontorsfastigheterna, AGA 2 och del av AGA 1, utgör en del av verksamhetslokalerna inom Dalénumområdet och innehåller även skola, gym, lättare industri och lager. Den totala uthyrbara arean uppgår till dryg 23 000 kvadratmeter. Köpare är FastPartner AB och tillträde sker och köpeskilling erhålls under december 2013. JM och FastPartner har samtidigt tecknat en avsiktsförklaring avseende bostadsutveckling inom fastigheten Stockholm Riksby 1:13 i Bromma.
För ytterligare information kontakta:
Lars-Olof Höglund, Chef JM Fastighetsutveckling: 08 - 782 89 83
Anders Stålhammar, Kommunikationschef JM AB: 08 - 782 19 18

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kronor och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder