For corporate info click here

JM säljer äldreboende på Lidingö, Stockholm

pressmeddelande 2013-11-25 12:30

JM har avtalat om försäljning av en fastighet för äldreboende inom Dalénumområdet på Lidingö. Affären uppgår totalt till 137 mkr och redovisas i det fjärde kvartalet 2013 med ett resultat om 10 mkr.

Fastigheten, Geodimetern 3, som färdigställdes under 2012, består av 54 lägenheter och har en bruksarea om cirka 3 700 kvadratmeter. Projektet genomfördes av JMs dotterbolag Seniorgården AB. Köpare av äldreboendet är Malmegårds Fastighets AB och betalning sker vid tillträdet som är planerat till december 2013.

  
För ytterligare information kontakta:
Lars-Olof Höglund, Chef JM Fastighetsutveckling: 08 - 782 89 83
Birgitta Seeman, VD Seniorgården AB: 08 - 626 66 32
Anders Stålhammar, Kommunikationschef JM AB: 08 - 782 19 18

   
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kronor och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder