For corporate info click here

Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

pressmeddelande 2013-12-30 10:00

Under december månad 2013 har anställda i JM bytt konvertibler mot 5 775 aktier.

Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 79 813 682 respektive 77 562 158.

Kontaktinformation:
JM: Claes Magnus Åkesson, CFO   +46 8 782 89 71

Jämför bostäder