For corporate info click here

Per Löfgren ny hållbarhetschef på JM

pressmeddelande 2013-12-06 10:00

Per Löfgren blir ny hållbarhetschef på JM och tillika avdelningschef för kvalitets- och miljöavdelningen inom verksamhetsutveckling med tillträde den 20 januari 2014.

Per Löfgren kommer närmast från IVL Svenska miljöinstitutet och är dessutom VD för BASTA, (ett oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter som JM var initiativtagare till). JM påbörjade som första byggbolag miljövärdering av byggvaror redan på tidigt 90-tal och BASTA är idag en viktig komponent i detta arbete.

-      Per blir ett kraftfullt tillskott till vår verksamhet och till JMs fortsatta utveckling av ett hållbart samhällsbyggande. Hans erfarenhet från bygg och miljöfrågor på IVL kommer väl till pass i detta arbete, säger Lennart Henriz kvalitets- och miljödirektör JM.

                      

För ytterligare information kontakta:

Lennart Henriz, Kvalitets- och miljödirektör JM 08-782 89 47

Per Löfgren, tillträdande hållbarhetschef 08-598 563 88

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kronor och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder