For corporate info click here

JM säljer fastighet i Nälsta, Stockholm

pressmeddelande 2013-12-10 10:00

JM har avtalat om försäljning av fastigheten Gästabudet 2 i Nälsta, Stockholm. Affären uppgår till 114 mkr och redovisas under det fjärde kvartalet 2013 med ett resultat om 15 mkr.  

Gästabudet 2 inrymmer 102 bostadslägenheter och lokaler. Köparen, som är HSB Stockholm, tillträder fastigheten i januari 2014 och samtidigt erhålls köpeskilling.

För ytterligare information kontakta:
Lars-Olof Höglund, Chef JM Fastighetsutveckling: 08 - 782 89 83
Anders Stålhammar, Kommunikationschef JM AB: 08 - 782 19 18
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kronor och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder