For corporate info click here

Pressmeddelanden 2013


 • Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2013-12-30 10:00

  Under december månad 2013 har anställda i JM bytt konvertibler mot 5 775 aktier. Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 79 813 682 respektive 77 562

 • JM säljer fastighet i Nälsta, Stockholm

  pressmeddelande 2013-12-10 10:00

  JM har avtalat om försäljning av fastigheten Gästabudet 2 i Nälsta, Stockholm. Affären uppgår till 114 mkr och redovisas under det fjärde kvartalet 2013 med ett resultat om 15 mkr.   Gästabudet 2

 • Per Löfgren ny hållbarhetschef på JM

  pressmeddelande 2013-12-06 10:00

  Per Löfgren blir ny hållbarhetschef på JM och tillika avdelningschef för kvalitets- och miljöavdelningen inom verksamhetsutveckling med tillträde den 20 januari 2014

 • Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2013-11-29 09:30

  Under november månad 2013 har anställda i JM bytt konvertibler mot 22 050 aktier. Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 79 807 907 respektive 77 844 383

 • JM säljer äldreboende på Lidingö, Stockholm

  pressmeddelande 2013-11-25 12:30

  JM har avtalat om försäljning av en fastighet för äldreboende inom Dalénumområdet på Lidingö. Affären uppgår totalt till 137 mkr och redovisas i det fjärde kvartalet 2013 med ett resultat om 10 mkr

 • JM säljer kontorsfastigheter på Lidingö, Stockholm

  pressmeddelande 2013-11-22 12:00

  JM har avtalat om försäljning av två kontorsfastigheter inom Dalénumområdet på Lidingö. Affärerna uppgår till 268 mkr och redovisas under det fjärde kvartalet 2013 med en negativ resultatpåverkan om 23 mkr

 • Utbyte av konvertibler och optioner mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2013-10-31 09:30

  Under oktober månad 2013 har anställda i JM bytt konvertibler och teckningsoptioner mot 34 160 aktier. Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 79 785 857 respektive

 • Delårsrapport januari – september 2013

  pressmeddelande 2013-10-24 11:00

  FORTSATT FÖRBÄTTRAD EFTERFRÅGAN FÖR DEN SVENSKA BOSTADSVERKSAMHETEN

 • Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2014

  pressmeddelande 2013-10-11 16:00

  Årsstämman i JM AB beslutade den 25 april 2013, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2014 ska utses per den 31 juli 2013 och sammansättas av representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot

 • Utbyte av konvertibler och optioner mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2013-09-30 10:00

  Under september månad 2013 har anställda i JM bytt konvertibler och teckningsoptioner mot 31 465 aktier. Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 79 751 697 respektive 78

Jämför bostäder