For corporate info click here

Utbyte av konvertibler och optioner mot aktier i JM AB (publ)

pressmeddelande 2012-10-31 10:00

Under oktober månad 2012 har anställda i JM bytt konvertibler och teckningsoptioner mot 13 467 aktier.
 
Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 83 646 827 respektive 81 370 771.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder