For corporate info click here

Strategiskt markförvärv för JM Finland

pressmeddelande 2012-10-03 07:30

JM förvärvar en välbelägen industrifastighet i Hertonäs, Helsingfors, med tillträde bedömt till 2015, som förutsätter en lagakraftvunnen detaljplan. Förvärvet uppgår till cirka 135 mkr där huvuddelen betalas löpande under perioden 2015-2018. Projektet innebär förväntad planändring till bostäder och kommer att genomföras i samarbete med säljaren. Avsikten är att JM i projektet utvecklar cirka 350 bostäder i flerfamiljshus.

JM har ambitionen att ytterligare stärka sin position på den finska marknaden. Med långsiktighet i fokus väljer vi nu att expandera genom markförvärv och att externt rekrytera en VD för JM Finland.

Markus Heino har anställts som ny VD i JM Suomi Oy. Han har en gedigen erfarenhet av bostadsutveckling och stor kännedom om den finska marknaden. Närmast kommer han från Skanska Kodit där han var ansvarig för projektutveckling av bostäder. Markus Heino tillträder sin befattning i februari 2013.

-       Vi bedömer den finska marknaden som långsiktigt intressant och är nu beredda att ta nästa kliv i vår strategiska satsning med ett större markförvärv som även kräver förstärkt organisation, säger Martin Asp, affärsenhetschef JM Utland.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder