For corporate info click here

JM förvärvar fastighet i Älvsjö, Stockholm

pressmeddelande 2012-10-08 08:00

JM förvärvar tillsammans med Familjebostäder kontorsfastigheten Sandaletten 1 i Älvsjö, Stockholm. Affären uppgår till 106 mkr för JMs del.  Tillträde och betalning är beräknat till januari 2013.

Detaljplanearbete pågår sedan ett år tillbaka och beräknas vara färdigt under 2014. Fastigheten har tidigare inrymt verksamhet för bland annat Ericsson. JM köper två tredjedelar av fastigheten och planerar att bygga cirka 300 bostadsrätter. Familjebostäder köper en tredjedel och planerar för cirka 150 hyresrätter.

- Förvärvet stärker JMs förutsättningar att fortsatt vara med och utveckla Stockholms södra delar där efterfrågan på bostäder är stor. Fastigheten har ett mycket attraktivt läge med närhet till kommunikationer och grönområden. Samarbetet med Familjebostäder är mycket positivt då vi kompletterar varandra i området genom en blandning av upplåtelseformer, säger Pär Vennerström, regionchef Stockholm Syd

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder